Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt

Dane kontaktowe:
Agnieszka Borek
tel. kom. 512 037 081
tel. (22) 635-55-95
e-mail: szkoleniakomputerowe@vp.pl

Biuro projektu:
ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa
(wejście do budynku od ulicy Bohaterów Getta)