Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt
 
 
 
 


Rekrutacja do projektu jest ciągła, w okresie 10.2016 r. - 02.2017 r.
 
Etapy rekrutacji:
 
1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
dokument w formacie Worda-DOC do pobrania TUTAJ DOC
lub Adobe Acrobat PDF TUTAJ PDF
2. Weryfikacja warunków formalnych
3. Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony)
4. Ostateczny wybór uczestników szkolenia
 
Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin uczestnictwa (plik w formacie Word - DOC)można pobrać TUTAJ