Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt
 

Szkolenie ECDL PROFILE DIGCOMP 16 - zakres tematyczny

Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem
 
1. Kluczowe założenia dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
2. Praca z systemem operacyjnym.
3. Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
4. Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używanie wbudowanych mechanizmów pomocy.
5. Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowania.
6. Podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
7. Kluczowe złożenia pracy w sieci oraz znajomość systemów łączności komputerowej, umiejętność łączenia się z siecią.
8. Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
9. Ochrona środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.

Moduł B2: Podstawy pracy w sieci
 
1. Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
2. Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
3. Efektywne wyszukiwanie informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
4. Kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.
5. Kluczowe zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzania nimi.
7. Organizacja i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarzy.

Moduł B3: Przetwarzanie tekstów
 
1. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
2. Wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
3. Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
4. Zastosowanie różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
5. Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
6. Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
7. Stosowanie opcji ustawień strony oraz dokonywanie sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.

Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne
 
1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
2. Używanie dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
3. Wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
4. Edycja wierszy i kolumn arkusza. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie i zmiany nazwy arkuszy.
5. Tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
6. Formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
7. Wybór, tworzenie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
8. Prawidłowe ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.
9. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików.

Moduł S3: IT Security
 
1. Główne aspekty dotyczące znaczenia zabezpieczania informacji i danych.
2. Środki zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, ochrony prywatności oraz zapobiegania kradzieży tożsamości.
3. Ochrona komputera i innych urządzeń oraz sieci przed złośliwym oprogramowaniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
4. Rozróżnianie typów sieci i połączeń oraz różnych zabezpieczeń sieciowych, takich jak firewall.
5. Bezpieczne przeglądanie zasobów WWW i komunikowanie się przez Internet.
6. Kwestie bezpieczeństwa związane z komunikacją (e-mail i komunikatory).
7. Bezpieczne rozporządzanie danymi i urządzeniami, właściwego wykonywania backup i przywracania danych.

Moduł S9: Rozwiązywanie problemów
 
1. Rozwiązywanie problemów technicznych.
2. Rozwiązywanie problemów systemowych.
3. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
4. Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów.
5. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.
 
Szczegółowy opis zakresu tematycznego poszczególnych modułów dostępny
na stronie ECDL
 

 
 
Strona ECDL Profile DIGCOMP