Projekt „To idzie młodość i kompetencje!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 

Biuro projektu:
ul. Kościuszki 25 lok. 7
64-800 Chodzież
tal: 511 730 576, 500 241 501
e-mail: mlodoscikompetencje@wp.pl