Projekt „To idzie młodość i kompetencje!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 


Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona przez Specjalistę ds. Rekrutacji w terminie 02.2017 – 05.2017, w biurze projektu i na obszarze projektu.
 
Etapy rekrutacji:
1. Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych Uczestników (formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych),
2. Weryfikacja kryteriów rekrutacyjnych i przyznawanie punktów za spełnione kryteria pierwszeństwa,
3. Tworzenie list Uczestników Projektu oraz listy rezerwowej,
4. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
 
Dokumenty do pobrania:

– formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie Office Word TUTAJ DOC
    lub w Adobe Acrobat TUTAJ PDF