Projekt „To idzie młodość i kompetencje!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt

 

Szkolenia zawodowe w ramach projektu (jedno do wyboru)

 

Spawacz metodą MIG - 152 godz. – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikacja spawaczy. Szkolenie zakończone egzaminem w IS w Gliwicach oraz wydaniem świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) i wpisem do książki wydanej przez IS w Gliwicach.
 
Spawacz metodą MAG - 152 godz. – klasyfikacja materiałów niezbędnych do spawania, materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych, metody spawania, budowa i użytkowanie urządzeń przeznaczonych do spawania, zasady bezpiecznej pracy podczas spawania, pozycje spawania, obróbka powierzchowna spoin, kontrola parametrów spawania. Szkolenie zakończone egzaminem w IS w Gliwicach oraz wydaniem świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) i wpisem do książki wydanej przez IS w Gliwicach.
 
Kadry i płace - 152 godz. – Kodeks Pracy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Płatnik, KP Symfoia lub KP Raks. Egzamin i certyfikat VCC.
HARMONOGRAM - KADRY I PŁACE (do pobrania - plik PDF)
 
Pracownik biurowy – 152 godz. – organizowanie pracy biura, organizacja obiegu dokumentów, przepływ informacji, obsługa urządzeń biurowych, wzory pism w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, prowadzenie korespondencji, obsługa komputera (Pakiet Office: MS Word, MS Excel, Internet, MS Power Point). Egzamin i certyfikat VCC.
HARMONOGRAM - PRACOWNIK BIUROWY (plik PDF)
 
Księgowość – 152 godz. – rachunkowość, formy opodatkowania, dokumenty księgowe, ewidencje księgowe, PIT, CIT, VAT, sprawozdania finansowe, FK Symfonia lub FK RAKS. Egzamin i certyfikat VCC.
HARMONOGRAM - KSIĘGOWOŚĆ (plik PDF)
 
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu – 152 godz.– techniki sprzedaży, komunikacja interpersonalna w firmie, profesjonalna obsługa klienta i gościa w firmie, źródła i sposoby pozyskiwania klientów, dokumentacja handlowa, podstawy marketingu, wizerunek i wiarygodność firmy i produktu, strategie marketingowe firmy, komunikacja i wywieranie wpływu, badania marketingowe, PR jako element strategii marketingowej firmy, psychologia zachowań i decyzje konsumentów, pozycjonowanie oferty handlowej i segregacja rynku, zasady budowania planu marketingowego, prezentowanie planu marketingowego. Egzamin i certyfikat VCC.
HARMONOGRAM - SPECJALISTA ds. SPRZEDAŻY MARKETINGU (plik PDF)
 

Staż zawodowy – 3 mies. – na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.