Projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
Harmonogramy szkoleń zawodowych w ramach projektu "Młody - Aktywny - Zatrudniony"
(dokumenty PDF-Adobe Acrobat)

Bazy danych grupa I - Katowice

Bazy danych grupa II - Katowice

Kucharz - Katowice

Kadry-Płace - Rybnik

Kurs gastronomiczny - Rybnik

Magazynier - Rybnik

Spawacz metodą MAG - Rybnik

Kucharz małej gastronomii - Gliwice

Grafika komputerowa grupa I - Katowice

Grafika komputerowa grupa II - Katowice

Tworzenie stron internetowych - Katowice