Projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
  Dane kontaktowe:
Anna Chrzanowska
tel. 22 635-55-62
e-mail: mlodzi.neet@wp.pl
Biuro projektu:
L-szkoła
ul. Jagiellońska 16 A
44-100 Gliwice