Projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja dokonywana będzie w dwóch etapach 2.2017 - 48 osób oraz 5.2017 -60 osób, liczba osób rekrutowanych w tych terminach może ulec zmianie.
 
Etapy rekrutacji:
 
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
Dokumenty do pobrania:
 
- Formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ DOC
lub Adobe Acrobat-PDF TUTAJ PDF