Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie
Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
Harmonogramy szkoleń
 
SZKOLENIE KOMPUTEROWE ECDL DIGCOMP (do pobrania - pliki PDF)
grupa I grupa II grupa III grupa IV
 
grupa V grupa VI grupa VII grupa VIII