Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie
Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
Dane kontaktowe:
tel. 663 803 925
e-mail: projekt-pomorskie@wp.pl
Biuro projektu:
ul. 10 lutego 25/4
81-364 Gdynia