Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie
Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
 
 
Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie czerwiec - październik 2017 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
 
Etapy rekrutacji:
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
Dokumenty do pobrania:
 
a) Formularz zgłoszeniowy
  dokument Microsoft Word TUTAJ DOC
  dokument PDF TUTAJ PDF
b) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ
c) Oświadczenie o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych - plik Worda-DOC TUTAJ
d) Umowa o uczestnictwo w projekcie - plik Worda-DOC TUTAJ