Projekt „Praca jest kobietą”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 8. Rynek pracy
Działanie: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
 
 
 
Harmonogramy zajęć
 
 
Grupowe poradnictwo zawodowe
grupa I grupa II grupa III
 
Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i aktywnego poszukiwania pracy
grupa I grupa II grupa III grupa IV grupa V grupa VI
 
Szkolenia zawodowe
Kucharz - gr I Kucharz - gr II Kucharz - gr III Fryzjer - gr I Fryzjer - gr II Fryzjer - gr III