Projekt „Praca jest kobietą”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 8. Rynek pracy
Działanie: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
 
 
 


Rekrutacja do udziału w projekcie będzie miała charakter ciągły i zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do maja 2017 roku przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
 
Etapy rekrutacji:
 
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz kryteriów premiujących.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestniczek oraz stworzenie listy rezerwowej.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
- Formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ DOC
lub Adobe Acrobat-PDF TUTAJ PDF
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - plik Worda TUTAJ DOC
- Oświadczenie o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych- obiekt Worda TUTAJ DOC