Projekt „Praca jest kobietą”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 8. Rynek pracy
Działanie: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
Szkolenia zawodowe w ramach projektu:
FRYZJERKA – 200 godz., struktura i właściwości włosa, profesjonalna obsługa klienta, pielęgnacja włosów, techniki strzyżenia, trwała zmiana formy, techniki modelowania, koki i upięcia.
KUCHARZ – 200 godz., racjonalne żywienie, składniki pokarmowe występujące w pożywieniu, podział produktów spożywczych i ich charakterystyka, zasady układania jadłospisów, zatrucia pokarmowe i ich profilaktyka, etapy procesu technologicznego, sporządzanie potraw i napojów, potrawy kuchni regionalnych i narodowych, podstawy żywienia dietetycznego.

Uczestniczki Projektu, które ukończą wybrane szkolenie zawodowe otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 mies., na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach