Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt
 

Biuro projektu:

ul. Raczkowskiego 1
64-500 Chodzież
tel.: 500 241 501, 511 730 576
e-mail: samodzielni@wp.pl