Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 


Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie listopad – grudzień 2016 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
Etapy rekrutacji:
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
2. Weryfikacja warunków formalnych
3. Rozmowa ze Specjalistą ds. Rekrutacji
4. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników
 


Dokumenty rekrutacyjne:
Formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie Worda-DOC do pobrania TUTAJ DOC
lub Adobe Acrobat PDF TUTAJ PDF